*VĂN PHÒNG BCH PCTT&TKCN TP. HÀ NỘINhập mã số  

Thủy triều/Lịch xả

QUAN TRẮC [NSL]
   Mực nước 
   Lượng mưa 
Biểu tổng hợp 

Bản đồ Google 

 º Lượng mưa 
 º Sóc Sơn 
 º Thường Tín 
 º Đông Anh 
 º Mê Linh 
 º Gia Lâm 
 º Hoàng Mai 
 º Thanh Trì 
 º Thạch Thất 
 º Phú Xuyên 
 º Quốc Oai 
 º Chương Mỹ 
 º Mực nước sông 
 º Sông Đà 
 º Trung Hà (Ba Vì) 
 º Sông Hồng 
 º Sơn Tây (tb dc Phù Sa) 
 º TB Phù Sa 
 º Cống Cẩm Đình 
 º TB Thanh Điềm 
 º TB Đan Hoài 
 º Cống Liên Mạc 
 º TB Ấp Bắc 
 º Long Biên (TV Hà Nội) 
 º Cống Xuân Quan (Hưng Yên) 
 º TB Hồng Vân 
 º An Cảnh 
 º Sông Đuống 
 º Cống Long Tửu 
 º Thượng Cát 
 º Sông Tích 
 º Kim Quan 
 º Vĩnh Phúc 
 º Cống Đồng Mạ 
 º Sông Đáy 
 º Ba Thá 
 º Sông Cà Lồ 
 º Mạnh Tân 
 º Sông Cầu 
 º Lương Phúc 
 º Sông Mỹ Hà 
 º Hòa Lạc 
 º Sông Nhuệ 
 º Hà Đông 
 º Đồng Quan 
 º TB Nhật Tựu 
 º Sông Bùi 
 º Tiến Ân 
 º Yên Duyệt 
 º bAFVn0 
 º vdlk79 
 º VrIzC7 
 º s8mxh 
 º x0WxCW 
 º q864w 
 º yr48V 
 º 8XlrF 
 º ZyYqpX 
 º YVe0eS 
 º wS6pb 
Bảng thông số máy đo:
IdF01F1F2F3F4Code.avr
1905F01905860521057494340TL Cống Đồng Quantdo=10; vol=100; hmay=509; kcm=10; d23h=0; rsp=1; webh=xdcbtl.vn; te1=-0989898891; name=bhh40; [ghichu]0834787953mucnuoc7.4g

Biểu đồ điện áp trong 48 giờ:

Tổng hợp kinh phí trong thẻ sim:
NgàyGiờPhútNội dung tin nhắn hỏi tiền *101#
15/07/20240108TKg;id=F01905;~CUSD:2,YeucaucuaQuykhachkhongduocdapungtaithoidiemnay,0~~+CEREG:1~;
14/07/20240108TKg;id=F01905;~CUSD:2,YeucaucuaQuykhachkhongduocdapungtaithoidiemnay,0~~+CEREG:1~;
13/07/20240108TKg;id=F01905;~CUSD:2,YeucaucuaQuykhachkhongduocdapungtaithoidiemnay,0~~+CEREG:1~;

Một số hình anh lắp đặt thực tế: [UpPicture]
PCTT Ha Noi